Inbox Help
What are locked-in rates?

Med låste priser har hunde- og kattepassere fleksibiliteten til å angi faste priser for enkelte kjæledyreiere. Når du låser tjenestepriser for en eier, settes disse prisene automatisk på alle denne eierens fremtidige bookinger med deg.

Et par ting å merke seg om tilpassede priser:

 • Prisene låses per eier etter tjenestetype. Det betyr at hver tjeneste du tilbyr, får en bestemt låst pris som gjelder for den eieren.
 • Hvis en av prisene ikke er låst, viser vi et oransje varselikon ved siden av den og i bookingdetaljene.

Slik låser du priser for kjæledyreiere

Du kan låse en pris for en eier fra forskjellige deler av innboksen i Rover-kontoen din. Slik gjør du det:

 

I Rover-appen

 1. Åpne Rover-appen og klikk på Innboks, og gå deretter til Ventende-, Kommende-, eller Tidligere-delen.
 2. Klikk på kjæledyreierens navn og velg Detaljer. Under Betalingsdetaljer klikker du på Lås priser for [Name].
 3. Gå gjennom de oppførte prisene for å være sikker på at de representerer preferansene dine. Deretter ruller du ned til bunnen og klikker på Lås priser.

Kjæledyreieren betaler disse låste prisene for alle fremtidige bookinger. Disse prisene endrer seg ikke, selv om du øker standardprisene dine.

Hvis du ikke lenger vil låse priser for en kjæledyreier, ruller du ned til bunnen av bookingdetaljene til vedkommende og klikker på Oppdater til standardpriser.

Nettet

Du kan administrere låste priser i delen Ventende forespørsler, Tidligere bookinger eller Kommende bookinger i kontoen din.

 

Ventende forespørsler

 1. Velg kjæledyreieren du vil låse prisene for.
 2. Velg Endre forespørsel i Bookingdetaljer-boksen.
 3. Skyv veksleknappen så den blir grønn ved siden av Lås prisene for fremtidige bookinger med [Name].
 4. Velg Send endringer for å lagre endringene.

 

Tidligere eller kommende bookinger

 1. Finn bookingen i Tidligere bookinger eller Kommende bookinger i innboksen din.
 2. Åpne bookingdetaljene til kjæledyreieren og velg Lås priser for fremtidige bookinger med [Name].
 3. Gå gjennom de oppførte prisene og bekreft endringene ved å velge Lås priser nederst på siden.

For å oppheve låste priser for en kjæledyreier går du til en tidligere booking i delen Tidligere bookinger og velger Opphev låste priser.

Did this article help?
Thank you for your feedback!